10 km( + úvodný okruh okolo futbalového ihriska s dĺžkou 300 m) – Trať nie je certifikovaná.

Propozície behu

©2015 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny